Koje zagonetke on daje djetetu u filmu Transporter?

Saznajte Svoj Broj Anđela

1 odgovor

 • sfredbookOmiljeni odgovor

  dobio početni dio:  Frank Martin: Koje je prvo pravilo prilikom ulaska u automobil?

  saturn u 8. kući

  Jack Billings: Poštujte muški automobil, muškarac vas poštuje.

  Frank Martin: Pravilo broj dva?

  Jack Billings: Pozdravite čovjeka. Dobar dan Frank!

  Frank Martin: Dobar dan Jack.

  Jack Billings: Možemo li sada igrati igru?

  Frank Martin: Mislim da bi vam mozak bio preumoran nakon cjelodnevnog školovanja.

  Jack Billings: Samo se bojiš da ću pobijediti.

  Frank Martin: Bojim se da ćete se previše izlizati da biste radili domaću zadaću.

  Jack Billings: Petak je, nemam * nikakve domaće zadaće.

  saturn konjunkt pluto sinastrija

  Frank Martin: U tom slučaju: igra. Ali prvo, koje je treće pravilo automobila?

  [Jack zakopčava remen] Frank Martin: Dobro.

Saznajte Svoj Broj Anđela