Možete li mi dati primjere zagonetki kapampangana, molim.

Saznajte Svoj Broj Anđela

primjeri zagonetki kapmpanganšto znači 4 u Bibliji

2 odgovora

  • MatsukazeOmiljeni odgovor

    Da .... Koliko je pagana potrebno da se uvrne žarulja .....?

    Nikada nisu mogli naći bilo kakvu oblik poput svijeća.

  • Baze

    Ne znam zagonetke kapampangana.

    Mislite li na zagonetke s pištoljem?

Saznajte Svoj Broj Anđela